Mihály Munkácsy – Dusty Road II (1884)

Nato oggi

Mihály Munkácsy – Preparation for dad’s birthday (1882)

Immagine in HiRes

Nato oggi

Mihály Munkácsy – Family Concert (1878)


via Tumblr: http://ift.tt/2l0l2h8

Nato oggi

Mihaly Munkacsy – The Music Room (1878)


via Tumblr: http://ift.tt/1Q7JQ2B

Nato oggi

Mihály Munkácsy – Hungarian Flirt (LaBroderie)

via Tumblr: http://ift.tt/1Bv9YhL

Nato oggi