Luigi Bazzani – Women feeding fish in a Pompeian Atrium (1879)

Dettaglio

Nato oggi

Luigi Bazzani – Picking flowers from the courtyard (c.1927)

Nato oggi