Elizabeth Forbes – A puritan romance (c.1890)

Nata oggi

James Tissot – Adam and Eve Driven From Paradise (c.1900)

Nato oggi

Eero Järnefelt – Leena (1903)

Nato oggi

Marianne von Werefkin – Portrait of Helene (1909)

Nata oggi

Gustavo Simoni – Morra players (1894)

Nato oggi