Godfrey Kneller – Portrait of Isaac Newton (1702)


via Tumblr: http://ift.tt/2vM6URI

Nato oggi

Guarda l’immagine in HiRes

Godfrey Kneller – Portrait of Joane, Wife of Arthur Ayshford


via Tumblr: http://ift.tt/1PderZT

Nato oggi