Hiroshi Yoshida – Kumoi Cherry Trees (1920)

Nato oggi

Takehisa Yumeji – Onatsu Kyōran (1925)

Nato oggi

Ryūshi Kawabata – Passion (1934)

Nato oggi

Hasui Kawase – Evening Glow at Yanaka (1921)

Nato oggi

Matsumura Goshun – Hibiscus and blue heron on a tree-stump (1782)

Nato oggi