William-Adolphe Bouguereau – Nymphes et Satires (1873)

Info sull’opera

Nato oggi

Georges-Antoine Rochegrosse – Le Chevalier aux Fleurs (1894)

Nato oggi

Adolphe-Alexandre Lesrel – L’Aurore (1868)

Nato oggi

William-Adolphe Bouguereau – Gabrielle Cot (1890)

Nato oggi

Évariste-Vital Luminais – Il rapimento (c.1888)

Nato oggi