Fra Galgario – L’ Allegrezza (1720)

Nato oggi

Ignaz Stern – Maria mit dem Kind und dem Johannesknaben (c.1720)

Nato oggi

Fra Galgario – Portrait of an Old Lady (c.1720)

Nato oggi

Rosalba Carriera – Estate (c.1720)

Nata oggi

Giovanni Battista Pittoni – David and Bathsheba (c.1720)


via Tumblr: http://ift.tt/1IqGMGL

Nato oggi