Angelo Dall’Oca Bianca – Gli amori delle anime (1898)

Nato oggi

Dora Hitz – Cherry Harvest (1905)

Nata oggi

Dora Carrington – Farm at Watendlath (1921)

Info sull’opera

Nata oggi

Grace Hartigan – Oranges No. 3, What Fire Murmurs Its Sedition (1953)

Nata oggi

Jan Van Beers – After the ball (c.1880)

Nato oggi